Service

När hade du senast service på din värmepump?

Service är TEO-KYL största enskilda avdelning med mest personal och högst materialomsättning. Vi utför totalt cirka 4 000 arbeten per år och det stora flertalet är servicearbeten. Vi utför service på alla storlekar av kyl- och värmepumpar.

Kategorier

 Storkök; Kyl- och frysrum, skåp, bänkar etc.
 Restauranger; Luftkonditionering, kyl- och frysrum, skåp, bänkar, ismaskin etc.
 Butiker; Kylar och frysar för livsmedel, luftkonditionering etc.
 Kontor; Luftkonditionering, värmepumpar, serverrumskyla etc.
 Industri; Processkyla, kyla i ställverk, kyla & befuktning av datorhallar, avfuktning, biogas etc.
 Villa; Luftkonditionering, värmepumpar för luft/berg/jord/sjö/pool etc. 
 Fastigheter; Kompletta värmesystem med värmepump, återvinning, ventilation etc.

Servicearbeten som vi utför

 Årskontroll och periodisk läcksökning som enligt lag ska utföras på alla aggregat där anläggningar överstiger 5 ton CO2-evivalenter.
 Underhåll och förebyggande arbeten i kyl- och värmeanläggningar.
 Reparation av kyl- och värmepumpaggregat. 
 Jourutryckning vid haveri utanför ordinarie arbetstid, för avtalskunder.

Serviceorganisation

Våra serviceledare tar emot anmälan och fördelar arbeten till våra tekniker som har kompetens för aktuell produkt. Arbetsfördelning sker med hänsyn till angelägenhet, samordning geografiskt och turordning. Högsta prioritet gäller för våra avtalskunder när akut servicebehov föreligger. Nio servicetekniker med bred kunskap och olika specialistkompetenser står till våra kunders förfogande. Samtliga har servicebil utrustad med verktyg och reservdelar för snabb och säker insats. Samtliga tekniker har personliga certifikat.