Kvalitet & miljö

Vi jobbar kvalitetsmässigt med omtanke om miljön

TEO-KYL innehar alla nödvändiga certifikat för samtliga tjänster vi levererar. När du anlitar oss kan du känna dig trygg med vår leverans och vetskapen om att vi värnar om miljön.

Kvalitetscertifikat

Företagscertifikat C61, Kategori I ger behörighet för installation, underhåll, service och omhändertagande (avtappning) av köldmedium samt läckagekontroll, obegränsad köldmediemängd..

Miljöcertifikat

TEO-KYL har ett arbetsmiljösystem som uppfyller kraven enligt AFS 2003:4 och AFS 2008:15. Vi har miljöledningssystem som uppfyller kraven enligt SS-EN ISO 14001:2004 vad gäller projektering, försäljning, installation och service av frys, kyl, luftkonditionering, värmepumpar samt periodisk läcksökning.